Lär dig Reikihealing första graden

Reiki är en enkel, naturlig metod där du genom handpåläggning förmedlar helande energi som hjälper kroppen att bl.a. slappna av, frigöra stress och stärka kroppens självläkande  mekanismer.
Förkunskap: Inga, men det är bra om du själv tagit emot en Reikibehandling innan kursstart.
Du kan läsa mer om Reikihealing under Behandlingar

Kursinnehåll:

 • Kurstid, 10 timmar uppdelat på två dagar.
 • Reikins historia, filosofi och etik.
 • Meditation
 • Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling.
 • Ge och ta emot en helkroppsbehandling
 • Intuitiv behandling
 • Självbehandling med Reiki
 • Byosen-scanning, Kenyoku - torrbad m.m. 
 • Information om hälso- och sjukvårdslagen
 • Fika med något gott till
 • Diplom
 • Återträff på ca 4 timmar (datum bestäms gemensamt)

Kurstillfälle i Oskarshamn 2022

När: 15 oktober + 5 november
Pris: 2000:- (går att dela upp på de två tillfällena)
Antal deltagare: 2-4
Plats: Slottsgatan 29, Oskarshamn
Anmälan: Senast den 5 oktober via mail, sms eller mobilsamtal (se kontaktsidan)

Med reservation för ändringar

Kurstillfälle i Tyresö 2022

När: 22 oktober + 19 november
Pris: 2000:- (går att dela upp på de två tillfällena)
Antal deltagare: 2-4
Plats: Bollmoravägen 6, Tyresö
Anmälan: Senast den 12 oktober via mail, sms eller mobilsamtal (se kontaktsidan)

Med reservation för ändringar

Lär dig Reikihealing andra graden

Här utvecklar du dina reikikunskaper och får tre symboler som gör dina behandlingar mer effektiva. Bland annat får du lära dig distanshealing och att sända reikienergi till det förflutna och till framtiden.
Förkunskaper: Första gradens reiki
Du kan läsa mer om Reikihealing under Behandlingar

Kursinnehåll:

 • Kurstid, 10 timmar uppdelat på två dagar.
 • Repetition av Reikins historia, filosofi och etik.
 • Meditation
 • Reiki II-symboler
 • Reiki II-initiering
 • Ge och ta emot distanshealing - Enkaku chiryo
 • Behandling med alla symboler
 • Koki-ho - blåsa in Reiki
 • Gyoshi-ho - sända Reiki med ögonen
 • Information om hälso- och sjukvårdslagen
 • Fika med något gott till
 • Diplom
 • Återträff på ca 4 timmar (datum bestäms gemensamt)

Kurstillfälle i Oskarshamn 2022

När: 16 oktober + 6 november
Pris: 2300:- (går att dela upp på de två tillfällena)
Antal deltagare: 2-4
Plats: Slottsgatan 29, Oskarshamn
Anmälan: Senast den 5 oktober via mail, sms eller mobilsamtal (se kontaktsidan)

Med reservation för ändringar

Kurstillfälle i Tyresö 2022

När: 23 oktober + 2 november
Pris: 2300:- (går att dela upp på de två tillfällena)
Antal deltagare: 2-4
Plats: Bollmoravägen 6, Tyresö
Anmälan: Senast den 12 oktober via mail, sms eller mobilsamtal (se kontaktsidan)

Med reservation för ändringar