Taktil massage

Taktil massage är en mild massage, en mjuk omslutande beröring med varsamma strykningar som aktiverar kroppens beröringsreceptorer. Anpassat efter varje individ ges massagen med respekt, omtanke och lyhördhet.

Rörelserna ger smärtlindring och stimulerar det parasympatiska nervsystemet - motpolen till adrenalinpåslag och stress. Metoden påverkar både givare och mottagare.

Den taktila massagen värnar om människors integritet, massören är koncentrerad och närvarande till kropp och själ för att uppfatta det subtila kroppsspråkets signaler så att mottagaren upplever sig sedd och bekräftad.

Effekter av taktil massage är bl.a:

 • Lugn och ro
 • Avslappning
 • Bättre sömn
 • Sänkt blodtryck
 • Stärkt självkänsla
 • Befrämjad läkning
 • Starkare immunförsvar
 • Mindre stress
 • Lindring av smärta
 • Ökad förmåga till kommunikation
 • Stärkt kroppsuppfattning
 • Förbättrad mag- och tarmfunktion

Taktipro, som är den metoden av taktil massage som jag använder, är grundad på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.taktil.se där även delar av denna text är hämtad.

Reikihealing

 Är en mycket rogivande och avstressande behandling.
Reiki betyder universell (Rei) livsenergi (Ki) och kommer ursprungligen från Japan men är numera spridd över hela världen.
Genom att lägga händerna, antingen direkt på kroppen eller en bit ifrån, förmedlar healern universell energi som hjälper kroppens egna energier att komma i balans. Det speciella med Reiki är att healern endast är en kanal och energin flödar dit mottagaren behöver det bäst för stunden.


Reiki ger hela kroppen, både fysiskt, mentalt och emotionellt, avslappning och hjälp till självläkning. Många upplever ett ökat välbefinnande efter en behandling.


Reiki används inom sjukvården och på sjukhus runt om i världen, bland annat i England, men tyvärr inte i Sverige (än så länge).
Skatteverket klassar reikibehandlingar som rehabiliterande friskvård, så det går utmärkt att använda sina friskvårdspengar till Reiki.
Jag håller även i Reikikurser, läs mer under kurser.